کفن لاغری پزشکی درمانی کلینیک تبلیغات

کفن: لاغری پزشکی درمانی کلینیک تبلیغات تبلیغات خدمات درمانی خبر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گوشت‌های ۹۰۰ هزار تومانی را کجا قیمت‌گذاری کرده است؟

رییس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه اتحادیه به علت عدم آشنایی نسبت به گوشت‌های 900 هزار تومانی قادر به قیمت‌گذاری نبوده و جهت آن هیچ نرخی تعیین نکرده هست، گفت:

گوشت‌های ۹۰۰ هزار تومانی را کجا قیمت‌گذاری کرده است؟

گوشت های ۹۰۰ هزار تومانی را کجا قیمت گذاری کرده است؟

عبارات مهم : گوساله

رییس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه اتحادیه به علت عدم آشنایی نسبت به گوشت های 900 هزار تومانی قادر به قیمت گذاری نبوده و جهت آن هیچ نرخی تعیین نکرده هست، گفت: شرکت حمایت به این فرد اجازه داده با سود 15درصد کالای خود را به فروش برساند.

میزان نوشت:علی خندان راجع به اینکه آیا عرضه گوشت گوساله ۹۰۰هزار تومانی صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: عرضه گوشت با این قیمت صحت دارد و به صورت بسته بندی عرضه می شود.

گوشت‌های ۹۰۰ هزار تومانی را کجا قیمت‌گذاری کرده است؟

رییس اتحادیه گوشت گاوی در پاسخ به این سئوال که این گوشت ها چه تفاوتی با سایر گوشت های گوساله موجود در بازار دارد،اظهار کرد: فروشنده مدعی است این دام ها با شیر تغذیه می شوند.

خندان افزود: فردی که این گوشت را عرضه می کند از شرکت حمایت و وزارت بهداشت مجوز عرضه داشته است.

رییس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه اتحادیه به علت عدم آشنایی نسبت به گوشت‌های 900 هزار تومانی قادر به قیمت‌گذاری نبوده و جهت آن هیچ نرخی تعیین نکرده هست، گفت:

وی گفت: شرکت حمایت به این فرد اجازه داده با سود ۱۵درصد کالای خود را به فروش برساند.

خندان با اشاره به مراجعه فروشنده گوشت های ۹۰۰ هزار تومانی به این اتحادیه خاطرنشان کرد: از سوی اتحادیه نامه ای به این شخص داده شد مبنی بر اینکه اتحادیه به علت عدم آشنایی نسبت به این گوشت ها قادر به قیمت گذاری نبوده و بر این اساس جهت آن هیچ نرخی تعیین نکردیم.

.وی گفت: اطلاعی از کشوری که گوشت ها از آنجا وارد شده است ندارم

گوشت‌های ۹۰۰ هزار تومانی را کجا قیمت‌گذاری کرده است؟

در حالی که میانگین قیمت گوشت گوساله در پایتخت کشور عزیزمان ایران بین 40 تا 42 هزار تومان در هر کیلوگرم است فروشگاهی در پایتخت کشور عزیزمان ایران اقدام به فروش گوشت های تولیدی خود با قیمت 900 هزار تومان در هر کیلو می کند.

رییس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه اتحادیه به علت عدم آشنایی نسبت به گوشت‌های 900 هزار تومانی قادر به قیمت‌گذاری نبوده و جهت آن هیچ نرخی تعیین نکرده هست، گفت:

واژه های کلیدی: گوساله | قیمت گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz